DAFS bidrager til debatten ved at udgive notater og rapporter her på siden.

For at kvalificere og nuancere debatten på ambulance området vil DAFS også udarbejde egne notater og rapporter.

Referater fra generalforsamling etc. vil også være tilgængelig her.

Præhospital Databasen 2019

Af Danske Regioner 20. januar 2020

Dansk Hjertestop Database

Af Dansk Råd for genoplivning 21. november 2020

Præhospital Databasen 2020

Af Danske Regioner 20. januar 2021