Søgeresultater for
Artikel-billede
Side

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på årsmødet for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Artikel-billede
Side

Vedtægter

Vi forventer at kunne præsentere vedtægterne primo december 2022.

Artikel-billede
Side

Bliv medlem af DAFS

Dansk Ambulancefagligt selskab er officielt oprettet den 3. november 2022. Du kan nu melde dig ind og vise din opbakning til det fælles projekt. Der er blevet besluttet på generalforsamling den 3. november 2022 at …

Artikel-billede
Side

Udvikling af de præhospitale opgaver

Udviklingen af det danske ambulanceberedskab har været omfattende genne de sidste år og udviklingen skal fortsætter. Udstyr og teknologi er blevet bedre og behandlingen starter hos patienten og fortsætter i ambulancen. DAFS mener, at ambulancebehandler …

Artikel-billede
Side

Udvikling af ambulanceuddannelserne

Der er i dag to niveauer af ambulancepersonale; ambulancebehandler og paramediciner. DAFS anbefaler at man laver en ny ambulancebehandler uddannelse som er på bachelor niveau og at paramediciner uddannelsen læses som en kandidat eller en …

Artikel-billede
Side

Mærkesager

Artikel-billede
Side

Nyheder

Artikel-billede
Side

Hvem er DAFS

Dansk Ambulancefagligt Selskab (DAFS) arbejder for at blive en samlet stemme for ambulancepersoanlet, der søger indflydelse og påvirkning af vores fag. Vi arbejder på at blive høringspart og blive en interessant for samarbejdspartnere. Vi ønsker …

Artikel-billede
Side

Udvikling af ambulancefaget

Ambulancetjeneste har udviklet sig rigtig meget gennem de sidste 30 år, fra at transportere patienter til hospitalet til at være højt specialiceret og livreddende behandling både på stedet, i ambulancen og i dag også på …

Artikel-billede
Side

Forside