DAFS – Nyt ambulancefagligt selskab

Dansk Ambulancefagligt selskab går i luften den 3. november 2022, hvor lanceringskonferencen og den stiftende generalforsamling, løber af stablen i Odense.


DAFS er et nyt fagligt selskab for ambulancerreddere og for ansatte i den liggende sygetransport. DAFS har til formål at arbejde for udvikling af det præhospitale område.

Igennem længere tid har der været et stort ønske blandt fagforeningerne 3F og FOA, om at få oprettet et uafhængigt fagligt selskab inden for det præhospitale område. Et fagligt selskab der skal have til formål at arbejde for en forsat udvikling af kompetencer, opgaver og uddannelsesniveau.

Med udspring i dette ønske, har der igennem længere tid været nedsat en arbejdsgruppe med medlemsrepræsentanter fra begge fagforbund. Gruppen har haft til formål at lægge grundstenene til et fagligt selskab, der kan arbejde uafhængigt fra de to fagforbund.

Selskabet er en samlet stemme for det præhospitale personale, som søger indflydelse og påvirkning af vores fag. Dette via at blive et selskab, som skal arbejde for at blive høringspart til relevante emner og blive en interessent for samarbejdspartnere, politikere, regioner mm.

Lanceringskonference den 3. november 2022 i Odin Havnepark, Lumbyvej 118, 5000 Odense C

Tid: Torsdag den 3. november 2022

Sted: Odin Havnepark, Lumbyvej 118, 5000 Odense C

9:30 Kaffe, morgenbrød og indskrivning
 
10:00-10:15 Velkomst ved arbejdsgruppen for DAFS
Bo Hansen og Morten Kelsen – repræsentanter fra arbejdsgruppen – præsenterer de faglige visioner ved selskabet, som ramme for dagen.  

10:15-12:00 Fremtidens ambulancetjeneste – set fra et forskningsperspektiv, en præhospital direktør og vagtcentralen  
Hvilke udfordringer og muligheder er der fremadrettet? Med blandt andre Søren Mikkelsen, klinisk professor, Syddansk Universitet, Institut for regional sundhedsforskning og Benny Jørgensen, Præhospital direktør, Region Sjælland. Efterfulgt af fælles debat i plenum.  

12:00-13:00 Frokost                                   

13:00-14:45 Stiftende generalforsamling ved arbejdsgruppen for DAFS                                            

14:45-15:00  Farvel og tak for i dag ved arbejdsgruppen for DAFS  

For tilmelding til lanceringskonferencen, send en mail til morten.hansen@3f.dk

Article Image
Af DAFS 15/12 2021 kl. 12:36
Faktaboks Lanceringskonferencen

3. november 2022

kl. 9:30

Odin Havnepark, Lumbyvej 118, 5000 Odense C

Cover Image
Nyhed

DAFS – Nyt ambulancefagligt selskab

Dansk Ambulancefagligt selskab går i luften den 3. november 2022, hvor lanceringskonferencen og den stiftende generalforsamling, løber af stablen i Odense.
Af DAFS 15/12 2021 kl. 12:36
Dansk Ambulancefagligt selskab går i luften den 3. november 2022, hvor lanceringskonferencen og den stiftende generalforsamling, løber af stablen i Odense.


DAFS er et nyt fagligt selskab for ambulancerreddere og for ansatte i den liggende sygetransport. DAFS har til formål at arbejde for udvikling af det præhospitale område.

Igennem længere tid har der været et stort ønske blandt fagforeningerne 3F og FOA, om at få oprettet et uafhængigt fagligt selskab inden for det præhospitale område. Et fagligt selskab der skal have til formål at arbejde for en forsat udvikling af kompetencer, opgaver og uddannelsesniveau.

Med udspring i dette ønske, har der igennem længere tid været nedsat en arbejdsgruppe med medlemsrepræsentanter fra begge fagforbund. Gruppen har haft til formål at lægge grundstenene til et fagligt selskab, der kan arbejde uafhængigt fra de to fagforbund.

Selskabet er en samlet stemme for det præhospitale personale, som søger indflydelse og påvirkning af vores fag. Dette via at blive et selskab, som skal arbejde for at blive høringspart til relevante emner og blive en interessent for samarbejdspartnere, politikere, regioner mm.

Lanceringskonference den 3. november 2022 i Odin Havnepark, Lumbyvej 118, 5000 Odense C

Tid: Torsdag den 3. november 2022

Sted: Odin Havnepark, Lumbyvej 118, 5000 Odense C

9:30 Kaffe, morgenbrød og indskrivning
 
10:00-10:15 Velkomst ved arbejdsgruppen for DAFS
Bo Hansen og Morten Kelsen – repræsentanter fra arbejdsgruppen – præsenterer de faglige visioner ved selskabet, som ramme for dagen.  

10:15-12:00 Fremtidens ambulancetjeneste – set fra et forskningsperspektiv, en præhospital direktør og vagtcentralen  
Hvilke udfordringer og muligheder er der fremadrettet? Med blandt andre Søren Mikkelsen, klinisk professor, Syddansk Universitet, Institut for regional sundhedsforskning og Benny Jørgensen, Præhospital direktør, Region Sjælland. Efterfulgt af fælles debat i plenum.  

12:00-13:00 Frokost                                   

13:00-14:45 Stiftende generalforsamling ved arbejdsgruppen for DAFS                                            

14:45-15:00  Farvel og tak for i dag ved arbejdsgruppen for DAFS  

For tilmelding til lanceringskonferencen, send en mail til morten.hansen@3f.dk