Dansk Ambulancefagligt Selskab (DAFS) arbejder for en videre udvikling af de præhospitale opgaver.

Udviklingen af det danske ambulanceberedskab har været omfattende genne de sidste år og udviklingen skal fortsætter.

Udstyr og teknologi er blevet bedre og behandlingen starter hos patienten og fortsætter i ambulancen.

DAFS mener, at ambulancebehandler og paramediciner kompetencer kan udnyttes endnu bedre end de bliver i dag.

Ambulancebehandler kompetencer kan med fordel tænkes bedre ind i det samlede sundhedsvæsen. Det kan være i den præhospitale visitation, visitation på akutmodtagelser, opgaveløsning i det nære sundhedsvæsen, varetagelse af kritiske patienter som overflyttes mellem hospitaler.