Dansk Ambulancefagligt Selskab (DAFS) arbejder for at styrke ambulancepersonalets stemme og udvikle ambulancefagets virke i sundhedsvæsenet.

Dansk Ambulancefagligt Selskab (DAFS) arbejder for at blive en samlet stemme for ambulancepersoanlet, der søger indflydelse og påvirkning af vores fag. Vi arbejder på at blive høringspart og blive en interessant for samarbejdspartnere.

Vi ønsker en samlet

Selskabet arbejder ikke med ambulancepersonalets overenskomster, det overlader vi til de to fagforeninger der tegner overenskomsten: 3F og FOA