Dansk Ambulancefagligt selskab er officielt oprettet den 3. november 2022. Du kan nu melde dig ind og vise din opbakning til det fælles projekt.

Der er blevet besluttet på generalforsamling den 3. november 2022 at der fremadrettet opkræves et månedligt kontingent på kr. 10,- beløbet vil blive trukket sammen med dit kontingent til din fagforening og det er indtil videre 3F og FOA der har aftale om at opkræve beløbet.

    Bliv medlem


    For yderlig info

    +45 29 10 18 00 morten.kelsen@gmail.com