Dansk Ambulancefagligt selskab er officielt oprettet den 3. november 2022. Du kan nu melde dig ind og vise din opbakning til det fælles projekt.

Der er blevet besluttet på generalforsamling den 3. november 2022 at der fremadrettet opkræves et månedligt kontingent på Kr. 10,- beløbet vil blive trukket sammen med dit kontingent til din ambulance relevante fagforening: 3F eller FOA som DAFS har en aftale med om opkrævning af beløbet over dit fagforeningskontingent.

    Bliv medlem


    Fødselsdato:

    For yderlig info

    +45 60 93 79 15 cbn@dafs.dk