DAFS ledes mellem årsmøderne af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på årsmødet for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Billede af Morten Kelsen
Morten Kelsen
Formand moke@dafs.dk
Billede af Søren Iversen
Søren Iversen
Næstformand ssi@dafs.dk
Billede af Bo Hansen
Bo Hansen
Sekretær boha@dafs.dk
Billede af Christina B. Nielsen
Christina B. Nielsen
Kasserer cbn@dafs.dk
Billede af Martin Brinkmann
Martin Brinkmann
Bestyrelsesmedlem dafs@dafs.dk
Billede af Søren Jensen
Søren Jensen
Bestyrelsesmedlem sbj@dafs.dk